branding

branding

Sở hữu bộ nhận diện thương hiệu là cách để xây dựng nhận thức về thương hiệu một cách rõ ràng và tích cực. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp nâng tầm giá trị và định vị mình giữa các đối thủ trên thị trường.